My Mind of Media

Privacyverklaring

HomeJuridische Hub / Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op februari 20, 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://mindofmedia.eu over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Mollie
Land: The Netherlands
Doel: Payment Processing

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

M.O.M. comm.v
Nederokkerzeelsesteenweg 20B
3071 Erps-Kwerps
België
Website: https://mindofmedia.eu
E-mail: hello@mindofmedia.eu
Telefoonnummer: 027598363

11. Data verzoeken

Voor de meest voorkomende verzoeken bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

×

Bijlage

Slider Revolution

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

vimeo

Onze website maakt gebruik van functies van het Vimeo-videoportaal. Deze service wordt geleverd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Als u een van onze pagina's met een Vimeo-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hier wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Daarnaast ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo wanneer u onze plug-in bezoekt of geen Vimeo-account hebt. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kunt u met Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account. Raadpleeg het Vimeo-privacybeleid op https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens.

Google Weblettertypen

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google wordt zich er zo van bewust dat onze webpagina via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plug-in. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

Op onze pagina's kunnen plug-ins van het sociale netwerk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) zijn geïntegreerd. De SoundCloud-plug-ins zijn te herkennen aan het SoundCloud-logo op onze site. Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de SoundCloud-server tot stand gebracht. Hierdoor kan SoundCloud informatie ontvangen dat u onze site hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als u op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw SoundCloud-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw SoundCloud-profiel. Dit betekent dat SoundCloud bezoeken aan onze pagina's kan koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door SoundCloud zullen worden gebruikt. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van SoundCloud naar https://soundcloud.com/pages/privacy. Als u niet wilt dat SoundCloud uw bezoek aan onze site koppelt aan uw SoundCloud-account, meldt u zich dan af bij uw SoundCloud-account.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.