Skip to content

Privacy verklaring

Deze verklaring is van kracht met ingang van april 2018.

Uw privacy is belangrijk voor M.O.M. Comm.V; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van M.O.M. Comm.V en onze gelieerde afdelingen, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, webbeacons en andere technieken kunnen worden gebruikt in onze SaaS-aanbiedingen (Software-as-a-Service) en softwareproducten.

Deze Verklaring geldt voor M.O.M. Comm.V-websites die links naar deze Verklaring bevatten, maar geldt niet voor die M.O.M. Comm.V-websites die een eigen Privacyverklaring hebben. Bovendien geldt deze Verklaring niet in gevallen waarin wij niets anders doen dan gegevens verwerken namens en ten behoeve van klanten, bijvoorbeeld wanneer wij optreden als webhosting service provider.

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben.

Het verzamelen van persoonsgegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, als u een abonnement van ons verlangt of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw creditcardgegevens en als u solliciteert op een vacature bij M.O.M. Comm.V, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites en SaaS-aanbiedingen. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt of een van onze SaaS-aanbiedingen gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. Voorts zijn onze softwareproducten in bepaalde gevallen uitgerust met technieken die het voor M.O.M. Comm.V mogelijk maken om informatie over het gebruik van het desbetreffende product te verzamelen. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites, onze softwareproducten en onze SaaS-aanbiedingen, kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u afstemmen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier M.O.M. Comm.V uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen

Als u iets bij M.O.M. Comm.V aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van M.O.M. Comm.V, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personalisering van onze websites

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product.

Daarnaast bieden we soms op onze websites “Live Chat”-sessies aan om u te helpen terwijl u op onze sites navigeert. De persoonsgegevens die u ons via deze sessies verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens valt onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en M.O.M. Comm.V.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan M.O.M. Comm.V verstrekte informatie door M.O.M. Comm.V worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe en/of uitschrijven”) die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).

Sommige van onze producten worden gezamenlijk door M.O.M. Comm.V en een derde aangeboden (“co-branding”). Als u zich inschrijft voor deze producten, houd er dan rekening mee dat uw gegevens ook kunnen worden verzameld door derden, of aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. We raden u aan te informeren naar het privacybeleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan.

Als u “Deze pagina e-mailen” kiest om een pagina door te sturen naar een bekende of een collega, vragen we naar de naam en het e-mailadres van die bekende of collega. We verzenden dan automatisch eenmalig een e-mail met daarin de pagina die u hebt aangegeven, maar gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden.

Sollicitaties

Als u bij M.O.M. Comm.V solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van M.O.M. Comm.V is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen M.O.M. Comm.V gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten

Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. Wees u ervan bewust dat het bij M.O.M. Comm.V algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

Mobiele apps en het gebruik van informatie in de social computing-omgeving

M.O.M. Comm.V stelt mobiele apps beschikbaar die vanuit diverse zogenoemde “mobile application marketplaces” kunnen worden gedownload. Op een aantal van haar websites biedt M.O.M. Comm.V tevens tools op het gebied van social computing aan, om online gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren forums, wiki’s, blogs en andere platforms voor sociale media.

Als deze applicaties downloadt en gebruikt, of als u zich registreert voor gebruik van deze social computing-tools, vraagt M.O.M. Comm.V u wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze Privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd, met uitzondering van informatie die niet automatisch aan andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van uw profiel. Deze applicaties en tools kunnen ook vergezeld gaan van aanvullende privacyverklaringen met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Om te begrijpen wat de applicaties en tools mogelijkerwijs doen, dient u die aanvullende verklaringen te lezen.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee u uw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als u meer wilt weten over de rechten en plichten van u, van M.O.M. Comm.V en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten M.O.M. Comm.V.

Bescherming van rechten en eigendommen van M.O.M. Comm.V en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van M.O.M. Comm.V, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor business partners

Indien u een M.O.M. Comm.V business partner vertegenwoordigt, kunt u websites van M.O.M. Comm.V bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor M.O.M. Comm.V business partners. Informatie die u op een dergelijke site verstrekt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de business partner die u vertegenwoordigt en met M.O.M. Comm.V business partners in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent programma’s voor M.O.M. Comm.V business partners. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere business partners (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten of mogelijke klanten van M.O.M. Comm.V. In verband met een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Informatie voor leveranciers

Indien u een leverancier van M.O.M. Comm.V vertegenwoordigt, kunt u websites van M.O.M. Comm.V bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor leveranciers van M.O.M. Comm.V. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kunnen wij gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we informatie beschikbaar stellen aan andere onderdelen van M.O.M. Comm.V, aan business partners en klanten van M.O.M. Comm.V, transport- en postbedrijven, financiële instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere M.O.M. Comm.V-leveranciers in het algemeen.

Uitwisseling van persoonsgegevens en overdracht naar het buitenland

M.O.M. Comm.V is een wereldwijde organisatie met grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Als zodanig kunnen wij informatie over u binnen M.O.M. Comm.V uitwisselen en die informatie overbrengen naar andere landen ter wereld waar we zaken doen. Dergelijke uitwisseling vindt plaats in samenhang met het boven vermelde gebruik en in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ook in landen waar uw informatie minder goed wordt beschermd door de wet, M.O.M. Comm.V uw informatie desondanks op de hier beschreven manier zal behandelen.

In sommige gevallen maakt M.O.M. Comm.V voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van informatie gebruik van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd. Het is gebruikelijk dat M.O.M. Comm.V van dergelijke leveranciers verlangt dat ze informatie behandelen op een wijze die strookt met het beleid van M.O.M. Comm.V.

Van tijd tot tijd kunnen wij informatie die op uw persoon terug te voeren is en die we op onze websites hebben verzameld, onthullen aan niet-M.O.M. Comm.V-entiteiten die optreden als onze leveranciers, zoals onze business partners. Met uitzondering van hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven, zullen we dit uitsluitend doen nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Dergelijke informatie zullen we echter niet verkopen of in lease geven.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin M.O.M. Comm.V, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te laten fuseren of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan met zich meebrengen dat er persoonsgegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers, of dat dergelijke gegevens worden ontvangen van verkopers. Het is gebruikelijk dat M.O.M. Comm.V bij zulke transacties passende bescherming van gegevens nastreeft.

Indien M.O.M. Comm.V, voor de onderstaande doelen, uw informatie overbrengt buiten het land waarin de informatie is verzameld, zal M.O.M. Comm.V zich aan de geldende wetgeving houden. Bij gegevens die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie maakt M.O.M. Comm.V voor dit doel gebruik van een veelheid aan mechanismen voor gegevensoverdracht (waaronder modelcontractbepalingen).

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van M.O.M. Comm.V, onze business partners, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. M.O.M. Comm.V implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op hello@mindofmedia.eu. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites en uw gebruik van onze SaaS-aanbiedingen en onze softwareproducten vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals “do not track”-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van M.O.M. Comm.V, is het gewoonlijk mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje “Tools” of “Extra” (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites of van functies in onze softwareproducten of SaaS-aanbiedingen, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen. Sommige websites, softwareproducten en SaaS-aanbiedingen van M.O.M. Comm.V maken gebruik van webbeacons of andere technieken om die sites, producten of aanbiedingen op maat te maken voor de bezoeker en om op die manier betere klantenservice mogelijk te maken. Deze technieken zijn in gebruik op een aantal pagina’s verspreid over de websites van M.O.M. Comm.V. Als een bezoeker deze pagina’s opent, wordt er een niet op de persoon terug te voeren bericht van dat bezoek gegenereerd. Dit kan door ons of onze leveranciers worden verwerkt. Webbeacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoekjes aan deze pagina’s of aan uw gebruik van deze producten, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen, in uw browser dan wel in het product zelf. Doet u dit, dan worden deze bezoekjes nog steeds gedetecteerd door webbeacons en andere technieken, maar worden ze niet meer gekoppeld aan informatie die anders zou zijn opgeslagen in cookies.

Voor het opslaan van contentinformatie en voorkeuren maken wij gebruik van Local Shared Objects, zoals Flash-cookies, en Local Storage, zoals HTML5. Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze website te kunnen aanbieden of om advertenties van M.O.M. Comm.V op websites van anderen te kunnen aanbieden op basis van uw internetactiviteiten, maken voor het verzamelen en opslaan van informatie eveneens gebruik van Flash-cookies of HTML5. Diverse browsers beschikken over eigen tools waarmee HTML5 kan worden verwijderd. Voor het beheren van Flash-cookies wordt u verwezen naar http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

We kunnen ook webbeacons opnemen in marketingmails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Sommige van onze business partners stellen webbeacons en cookies in op onze site. Bovendien kan er bij het gebruik van knoppen voor social media van derden bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden.

Advertenties op internet

M.O.M. Comm.V plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik. Sommige reclamenetwerken zijn wellicht lid van het Network Advertising Initiative (NAI) of de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Door een bezoek te brengen aan http://www.networkadvertising.org of http://www.youronlinechoices.eu/ kunnen personen aangeven dat ze geen prijs stellen op gerichte reclame van NAI-leden.

We hebben bepaalde andere partijen aangetrokken om het adverteren op andere sites voor ons te beheren. Deze andere partijen kunnen cookies en webbeacons gebruiken voor het verzamelen van informatie (zoals uw IP-adres) over uw activiteiten op de websites van M.O.M. Comm.V en anderen, zodat u op basis van uw interesses gerichte advertenties van M.O.M. Comm.V worden getoond.

Links naar niet-M.O.M. Comm.V-websites en naar applicaties van derden

Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community’s op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community’s.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-M.O.M. Comm.V-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.

M.O.M. Comm.V is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door M.O.M. Comm.V, kunt u een e-mail sturen naar de sitecoördinator van de M.O.M. Comm.V-website. U kunt ook contact met ons opnemen op:

M.O.M. Comm.V
Nederokkerzeelsesteenweg 20B
3071 Erps-Kwerps
België

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan M.O.M. Comm.V hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat M.O.M. Comm.V gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Als u geen marketingmails van M.O.M. Comm.V meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar hello@mindofmedia.eu of volg de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe en/of Uitschrijven”) die in elke marketingmail zijn opgenomen.